سپتیک تانک

سيستم سپتيك تانك

معرفي سيستم سپتيك تانك ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدي است كه تصفيه مكانيكي (ته نشيني) و تصفيه زيستي با كمك باكتريهاي بي هوازي همزمان در آن انجام مي گيرد. سپتيك تانك از انباره سرپوشيده اي كه معمولا با بتن آرمه و در ابعاد كوچك آن به صورت پيش ساخته در كارخانه يا مواد…

جزئیات
سرویس سپتیک

نگهداری و سرویس سپتیک تانک

نگهداری و سرویس سپتیک تانک تعمیر و نگهداری سیستم سپتیک است پیچیده نیست، و هزینه زیادی نمی طلبد. با صرف ۴ کار مفید میتوانید از اتلاف هزینه های بیشتر جلوگیری کنید. بازدید پمپ در زمان مناسب استفاده از آب مناسب و بهینه فاضلاب عادی تخلیه صحیح بازدید مکرر پمپ سپتیک خانگی متوسط باید حداقل هر…

جزئیات