سيستم سپتيك تانك

سپتیک تانک

معرفي سيستم
سپتيك تانك ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدي است كه تصفيه مكانيكي (ته نشيني) و تصفيه زيستي با كمك باكتريهاي بي هوازي همزمان در آن انجام مي گيرد. سپتيك تانك از انباره سرپوشيده اي كه معمولا با بتن آرمه و در ابعاد كوچك آن به صورت پيش ساخته در كارخانه يا مواد پلي اتيلني تهيه مي شود. فاضلاب پس از عبور از انباره و به علت كاهش سرعت جريان آن قسمتي از مواد معلق خود را به صورت ته نشيني از دست مي دهد و از سوي ديگر انباره بيرون مي رود. مواد ته نشين شده به صورت لجن در كف انباره با كمك باكتريهاي بي هوازي هضم مي شود و انباره هر دو سال يك بار تخليه مي گردد.

 راندمان تصفيه

از آنجائيكه تصفيه فاضلاب در سپتيك تانك به صورت ناقص انجام مي گيرد مي توان گفت كه راندمان تصفيه در اين سيستم ۵۰-۴۰ درصد مي باشد. بنابراين در موارديكه هدف از تصفيه فاضلاب تامين استانداردهاي مشخص شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست نباشد جهت حذف بخشي از مواد معلق و چربي فاضلاب از اين سيستم مي توان استفاده كرد. در صورتي كه هدف از تصفيه فاضلاب رسيدن به استانداردهاي زيست محيطي باشد بايد از تصفيه خانه هاي پيش ساخته و يا بتني استفاده نمود كه فرآيند تصفيه فاضلاب در اين تصفيه خانه ها به صورت كامل انجام مي گيرد و شامل تمامي مراحل تصفيه مي باشد.

 دفع پساب سپتيك تانك

فاضلابي كه در سپتيك تانك تصفيه ناقص شده است معمولا به ۲ روش دفع مي شود:

دفع پساپ در زمين: دز صورتيكه سطح آب زيرزميني پائين و امكان ايجاد چاه جذب كننده فاضلاب موجود باشد.در صورتيكه سطح آب زيرزميني بالا باشد و زمين از نفوذ پذيري زيادي برخوردار نباشد، بايد پساب را زير سطح زمين پخش نمود.در اين صورت پساب با كمك يك شبكه لوله هاي سوراخ دار در زير زمين و در عمق ۴۵ تا ۹۰ سانتي متري پخش مي گردد.

وارد كردن پساب به فاضلاب شهري: پس از انجام عمليات پيش تصفيه در سپتيك تانك ها مي توان پساب خروجي را به فاضلاب شهري جهت عمليات تكميلي تصفيه هدايت نمود.

سپتیک تانک

ساخت سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک نوعی تصفیه خانه  بسیار ساده تک واحدی است که ته نشینی (تصفیه فیزیکی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک از انباره سرپوشیده ای که معمولا از جنس ‫پلی اتیلن و در ابعاد کوچک به صورت پیش ساخته در کارخانه تهیه می شود. فاضلاب پس از ورود به انباره و به علت کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود. مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتریهای بی هوازی هضم می شود و انباره هر دو سال یک بار تخلیه می گردد. در ادامه مشخصات فنی سپتیک تانک های شرکت آردازیست آورده شده است. استاندارد ساخت سپتیک تانک ها بر اساس استاندارد DIN 16961‬‬ می باشد.

سپتیک تانک

 

موارد کاربرد سپتیک تانک

 • مجتمع های مسکونی خدماتی اداری
 • ویلاها
 • خوابگاههای دانشجوئی
 • پادگانها
 • هتل ها
 • مجتمع های ورزشی فرهنگی آموزشی

و …

مزیت های سپتیک تانک پیش ساخته ‫پلی اتیلنی

 • نصب آسان
 • سیستم آماده
 • عدم نیاز به انرژی
 • تصفیه دائم
 • حفاظت از آب و خاک در طبیعت
 • عدم خوردگی از داخل و بیرون
 • آب بندی کامل  و تحویل به مشتری پس از تست کامل
 • داشتن محیطی سالم و بهداشتی
 • عدم خرابی در حوادث غیر مترقبه (زلزله و ….)
 • ضد اشعه خورشید
 • عدم نیاز به ساپورت
 • ساخت سپتیک تانک ها مطابق با استاندارد ‫‪DIN 16961‬‬

 

 

 

رديف

مدل

حجم مترمکعب

قطر ميليمتر

 طول

ضخامت بدنه سانتي متر

جنس

استاندارد توليد

عمر مفید سال

متر

۱

AZ-SPT-3

۳

۱۲۰۰

۳

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۲

AZ-SPT-4

۴

۱۲۰۰

۳٫۶

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۳

AZ-SPT-5

۵

۱۴۰۰

۳٫۳

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۴

AZ-SPT-8

۸

۱۴۰۰

۵٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۵

AZ-SPT-10

۱۰

۱۶۰۰

۵

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۶

AZ-SPT-12

۱۲

۱۶۰۰

۶

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۷

AZ-SPT-15

۱۵

۱۸۰۰

۶

۸

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۸

AZ-SPT-18

۱۸

۲۰۰۰

۶

۸

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۹

AZ-SPT-20

۲۰

۲۰۰۰

۶٫۴

۸

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۰

AZ-SPT-25

۲۵

۲۵۰۰

۵٫۱

۵

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۱

AZ-SPT-30

۳۰

۲۵۰۰

۶٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۲

AZ-SPT-40

۴۰

۲۵۰۰

۸٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۳

AZ-SPT-50

۵۰

۲۵۰۰

۱۰٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۴

AZ-SPT-60

۶۰

۲۵۰۰

۱۲٫۳

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۵

AZ-SPT-70

۷۰

۳۰۰۰

۹٫۹

۷

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۶

AZ-SPT-80

۸۰

۳۰۰۰

۱۱٫۳۲

۷

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۷

AZ-SPT-85

۸۵

۳۰۰۰

۱۲٫۰۳

۷

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

کلمات کلیدی سپتیک تانک