ویژگی های تصفیه فاضلاب خاکستری

فاضلاب خانگی به ۲ دسته تقسیم بندی می شود که دسته ی اول از آشپزخونه، حمام ، لباسشویی و شستن ماشین و …. تولید می شودکه این  فاضلاب های حاصله را فاضلاب خاکستری می گویند و دسته دوم آب حاصل از توالت ها می باشد  که به فاضلاب سیاه مشهور است.فاضلاب خاکستری در حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد کل مصرف آب خانگی را شامل می شود. فاضلاب خاکستری مواد آلی و مواد معلق و کدورت  پایین تری داراست بخاطر همین می توان در مصارف آبیاری یا سیفون توالت استفاده کرد.با جمع آوری و تصفیه فاضلاب خاکستری می توان در حدود ۴۰ درصد آب تصفیه شده شهری راکاهش داد. آ همچنین استفاده از آب خاکستری باعث می شود که از منابع زیرزمینی و منابع سطحی کمتر برداشت شود. کیفیت GW در منابع مختلف متفاوت است و به کیفیت نوع سیستم توزیع ، تأمین آب و فعالیت های ساکنین خانه ها بستگی دارد. کیفیت GW با کمک مولفه های  فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری می شودمولفه هایی فیزیکی مانند رنگ، تیرگی ، دما و مقدار جامدات معلق هستند. در برخی موارد آب خاکستری مستقیما از سینک به باغ وارد می شود و تصفیه های مورد نیاز توسط خاک و ریشه ی گیاهان روی آن صورت می گیرد. یکی از مهم ترین فواید جداسازی آب خاکستری از فاضلاب سرویس های بهداشتی کاهش میزان پاتوژن ها در آب خاکستری و ساده نمودن فرآیند تصفیه و استفاده مجدد از آن می باشد.

از مهمترین  مزایای تصفیه آب خاکستری

  • این سیستم ارزان و به صرفه می باشد.
  • هزینه تخلیه چاه های جذبی را کاهش می دهد.
  • باعث کاهش مهاجرت جمعیت روستایی به شهری می شود.
  • در حجم آب مصرفی صرفه جویی به عمل می آید.
  • می توان تصفیه خانه را در یک زمین کوچک ساخت.
  • از انرژی و مواد شیمیایی کمتری استفاده می شود.
  • آب خاکستری غنی از مواد مغذی و پتاسیم و نیتروژن می باشد که برای رشد گیاه یک کود مناسب به شمار میرود.

کاربرد های حاصل از  تصفیه آب خاکستری

یکی از کاربرد های ساده آب خاکستری فاضلابی که حاصل روشویی است یعنی پساب حاصل از شستشوی دست پس از انجام یک پیش تصفیه می توان در سیفون توالت مورد استفاده قرار گیرد. از کاربرد های دیگر اب خاکستری می توان به آبیاری گیاهان و فضای سبز اشاره کرد. استفاده از آبی که بیش از ۲۴ ساعت در سیستم فیلتراسیون آب خاکستری قرار داشته است به هیچ وجه توصیه نمی شود، چراکه پس از گذشت این مدت باکتری هایی تشکیل می شوند که در کیفیت آب مصرفی تاثیرگذار خواهند بود. فواید جلوگیری از هدر رفت آب (کاهش قبوض آب) استفاده مجدد از آب خاکستری موجب جلوگیری از ورود آن ها به سیستم فاضلاب و کاهش هزینه های مربوط به تصفیه آب و احتمال آلودگی سایر منابع آبی می گردد. استفاده مجدد از آب خاکستری برای آبیاری موجب اتصال مجدد ساکنین شهرها و باغچه های منازل به چرخه طبیعی آب می گردد.