• آشغال گیری : آشغال گیری دهانه درشت برای حفظ کردن بخش های تصفیه خانه و آشغال گیری دهانه ریز برای حذف ذرات جامد ریز کاربرد دارد.
  • دانه گیر: مواد چون، گل ولایی و تفاله چایی قبل از ورود به تصفیه خانه حذف می شود روش تمیز کردن این روش به صورت دستی و مکانیکی و هوادهی چرخشی امکان پذیر می باشد.
  • اندازه گیری جریان: در تمامی مراحل تصفیه باید جریان ورودی به تصفیه خانه کنترل شود .
  • تصفیه فیزیکی- شیمیایی: که به دو دسته حذف چربی و روغن ، انعقاد ، لخته سازی تقسیم بندی میشود.

حذف چربی و روغن: از سیستم  هایی چون  Apl، DAF و … برای حذف روغن و چربی موجود در صنایع استفاده می شود. در تصفیه فاضلاب صنایع روش DAFبطور گسترده کاربرد دارد همچنین این روش از بازده بیشتری در حذف ذرات معلق منعقد شده  برخوردار می باشد.

انعقاد و لخته سازی: از جمله عوامل موثر در انعقاد می توان به phو قلیائیت ، مواد منعقد شده ، مقدار ذرات منعقد شده و اثر عوامل فیزیکی( در زمستان مقدار مصرف منعقد کننده ها بیشتر از تابستان می باشد) اشاره کرد.

لخته سازی: در این روش مواد انعقاد یافته به هم چسبیده ودر کف کانال ته نشین شده یا بصورت شناور باقی می مانند که این باعث حذف آن ها می شود .زمانی ۹۰ درصد از ذرات معلق و فسفر از فاضلاب حذف می شود که مواد منعقد شونده به درستی به آن اضافه شده باشد.

  • واحد ته نشینی : در این مرحله مواد معلق ته نشین شده و لجن ها رسوب داده می شود تا عمل زلال سازی پساب انجام گیرد به عبارت دیگر این فرایندبرای جدا کردن  مواد قابل رسوب یا شناور ،در فاضلاب کاربرد دارد.
  • تصفیه ثانویه: لجن فعال ، تصفیه بی هوازی ، هوادهی ممتد ، لاگون های هوادهی، استخرهای متعادل سازی ازجمله روش های رایج تصفیه ثانویه فاضلاب می باشد.
  • ضد عفونی کردن فاضلاب: اخرین مرحله تصفیه فاضلاب ضدعفونی کردن می باشد در این مرحله مواد ضد عفونی تزریق شده در فاضلاب باعث ازبین بردن باکتری های ارگانیسم های بیماری زامی شود . برای انتخاب مواد ضد عفونی کننده باید به مواردی چون هزینه، اثرات جانبی آن ،بازده ماده ضدعفونی و … توجه کرد.