شبکه جمع آوری فاضلاب

شبکه جمع آوری فاضلاب

فاضلاب مایعی است که به وسیله مجرا یا لوله های فاضلاب انتقال می یابد. فاضلاب بهداشتی ، هم چنین بعنوان فاضلاب خانگی معروف است و در خانه ها، ساختمانها مسکونی، هتل ها، ساختمان های تجاری و اداری، کارخانجات و موسسات آموزشی و غیره بوجود می آید. فاضلاب صنعتی، مواد زائد مایع از مراحل مختلف صنعتی است، مثل رنگ، جوشاندن و اختلاط مایعات و فاضلاب بارندگی Storm sewerage جریان آب در لوله های فاضلاب در دوره بارندگی است. نفوذ آب ( تراوش) Infiltration عبارتست از آبی که از زمین به فاضلات نشت مینماید. سرازیر شدن Inflow ، آبی است که از منابع سطحی، مانند درز و ترک منهولها، دریچه های بازدید، درپوشهای روزنه دار منهول و زهکش های بام و یا حوضچه های زیرزمینی متصل به لوله های فاضلاب وارد سیستم می گردد .
فاضلاب sewer لوله یا مجرایی است که معمولا پوشیده می باشد و به طور عادی برای انتقال مواد با ظرفیت کامل در جریان نیست. کانال فاضلاب عمومی common sewer آن است که تمام املاک و ساختمان های مجاور حق استفاده مساوی را دارند، مجرای فاضلاب بهداشتی یا خانگی sanitary sewer فاضلاب بهداشتی را انتقال میدهد و در طراحی آن آب های زیرزمینی و فاضلاب باران را در نظر نمی گیرند. ولی معمولا هر نوع فاضلاب صنعتی که در ناحیه تولید می شود، را حمل می کند . گاهی به طور نادرست ، مجرای فاضلاب مجزا ، نامیده می شود . فاضلاب بارندگی storm sewer رواناب سطحی و آب شستشوی خیابان ها را انتقال میدهد . فاضلاب مشترک Combined sewer که برای انتقال فاضلاب بهداشتی ، فاضلاب صنعتی و فاضلاب آب باران طراحی می گردد. سیستم فاضلابی که از مجراهای فاضلاب مشترک تشکیل گردیده باشد به سیستم مشترک معروف است، ولی چنانچه فاضلاب آب باران به طور جداگانه از فاضلاب صنعتی و بهداشتی انتقال یابد ، به آن سیستم مجزا گفته می شود. اصطلاح شبکه جمع آوری فاضلاب sewerage برای فن جمع آوری، عمل آوردن و دور ریختن فاضلاب به کار برده می شود . کارهای فاضلاب اصطلاحات جامعی هستند که تمام سازه ها و روش های لازم برای جمع آوری ، عمل آوردن و دفع فاضلاب پوشش می دهد .
انواع مجراهای فاضلاب Types of sewers
انواع اصلی مجراهای فاضلاب که سیستم جمع آوری پساب Waste Water – collection system را تشکیل می دهند و از کوچکترین مجرا شروع شده و به بزرگترین آن خاتمه می یابند ، به شرح زیر می باشد :
۱- لوله های فاضلاب ساختمان Building sewers : برای وصل نمودن لوله کشی ساختمان ها به فاضلاب جانبی Lateral یا انشعاب Branch بکار می روند .
۲- لوله های جانبی یا انشعاب Lateral or branch sewers : انتهای فوقانی سیستم جمع آوری پساب را تشکیل می دهند و معمولا درخیابان ها برای انتقال پساب از لوله های ساختمانی به لوله اصلی ( شاه لوله) Main کار گذارده می شوند .
۳- لوله های اصلی Main sewers : برای انتقال پساب از یک یا چند لوله به لوله های بدنه Trunk فاضلاب به کار برده می شود .
۴-لوله های بدنه Trunk sewers : لوله های بزرگتری هستند که برای انتقال پساب از لوله های اصلی به تصفیه خانه یا لوله های بسیار بزرگ حائل یا کنترل Intercepting بکار برده می شوند .
۵- لوله های کنترل یاحائل Intercepting sewers : لوله های بسیار بزرگی هستندکه برای انتقال دادن جریان فاضلاب از چندین لوله بدنه به تصفیه خانه یا دیگر مراکز عمل آوری فاضلاب بکار می روند و لوله های نهایی سیستم جمع آوری شبکه فاضلاب می باشند .
ملحقات فاضلاب Sewer appurtenances
شبکه های فاضلاب برای عملکرد صحیح نیاز به ملحقات گوناگونی دارند که شامل منهول Manholes ورودی Inlets ، چاهک جمع آوری فاضلابCath basins ، ایستگاه های تلمبه زنی Pumping stations ، سیفون وارونه Inverted siphon و تنظیم کننده Regulator می باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *