سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک نوعی تصفیه خانه  بسیار ساده تک واحدی است که ته نشینی (تصفیه فیزیکی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک از انباره سرپوشیده ای که معمولا از جنس ‫پلی اتیلن و در ابعاد کوچک به صورت پیش ساخته در کارخانه تهیه می شود. فاضلاب پس از ورود به انباره و به علت کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود. مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتریهای بی هوازی هضم می شود و انباره هر دو سال یک بار تخلیه می گردد. در ادامه مشخصات فنی سپتیک تانک های شرکت آردازیست آورده شده است. استاندارد ساخت سپتیک تانک ها بر اساس استاندارد DIN 16961‬‬ می باشد.

سپتیک تانک

 

موارد کاربرد سپتیک تانک

 • مجتمع های مسکونی خدماتی اداری
 • ویلاها
 • خوابگاههای دانشجوئی
 • پادگانها
 • هتل ها
 • مجتمع های ورزشی فرهنگی آموزشی

و …

مزیت های سپتیک تانک پیش ساخته ‫پلی اتیلنی

 • نصب آسان
 • سیستم آماده
 • عدم نیاز به انرژی
 • تصفیه دائم
 • حفاظت از آب و خاک در طبیعت
 • عدم خوردگی از داخل و بیرون
 • آب بندی کامل  و تحویل به مشتری پس از تست کامل
 • داشتن محیطی سالم و بهداشتی
 • عدم خرابی در حوادث غیر مترقبه (زلزله و ….)
 • ضد اشعه خورشید
 • عدم نیاز به ساپورت
 • ساخت سپتیک تانک ها مطابق با استاندارد ‫‪DIN 16961‬‬

 

 

 

رديف

مدل

حجم مترمکعب

قطر ميليمتر

 طول

ضخامت بدنه سانتي متر

جنس

استاندارد توليد

عمر مفید سال

متر

۱

AZ-SPT-3

۳

۱۲۰۰

۳

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۲

AZ-SPT-4

۴

۱۲۰۰

۳٫۶

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۳

AZ-SPT-5

۵

۱۴۰۰

۳٫۳

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۴

AZ-SPT-8

۸

۱۴۰۰

۵٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۵

AZ-SPT-10

۱۰

۱۶۰۰

۵

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۶

AZ-SPT-12

۱۲

۱۶۰۰

۶

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۷

AZ-SPT-15

۱۵

۱۸۰۰

۶

۸

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۸

AZ-SPT-18

۱۸

۲۰۰۰

۶

۸

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۹

AZ-SPT-20

۲۰

۲۰۰۰

۶٫۴

۸

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۰

AZ-SPT-25

۲۵

۲۵۰۰

۵٫۱

۵

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۱

AZ-SPT-30

۳۰

۲۵۰۰

۶٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۲

AZ-SPT-40

۴۰

۲۵۰۰

۸٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۳

AZ-SPT-50

۵۰

۲۵۰۰

۱۰٫۲

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۴

AZ-SPT-60

۶۰

۲۵۰۰

۱۲٫۳

‫‪۵/۱‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۵

AZ-SPT-70

۷۰

۳۰۰۰

۹٫۹

۷

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۶

AZ-SPT-80

۸۰

۳۰۰۰

۱۱٫۳۲

۷

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

۱۷

AZ-SPT-85

۸۵

۳۰۰۰

۱۲٫۰۳

۷

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

‫‪DIN 16961‬‬

۵۰

کلمات کلیدی سپتیک تانک