روش Modified ludzack- Ettinger

روش اصلاح شده لودزاک ایتنگر یک فرایند جریان پیوسته به حالت تعلیق فرایند رشد می باشد که از دو مرحله بخش مرحله اولیه بی اکسیژن و مرحله دوم هوازی تشکیل شده است و هدف اصلی در این روش حذف نیتروژن (TN) می باشد.

این روش با اضافه شدن جریان برگشتی نیترات نیترات به روش لودزاک ایتنگر مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال