رطوبت­ گیرهای مش پد

رطوبت­ گیرهای مش پد (مش پد سیمی)

مش پد یک جدا کننده­ اینرسیال است. قطرات مایع به خاطر مومنتومشان پس بر خورد به سیم­ها از جریان گاز حامل خود باز می­ مانند.

این نوع مش پد بر اساس پارامتر­های طراحی ۱۰۰% ذرات و قطرات مایع به قطر ۲ الی ۵ میکرون را حذف میکند. دسترسی آن در هر شکل و اندازه، در یک رنج گسترده فلزی و سایر مواد وجود دارد، ضمن آنکه مشخصات مش پد طبق نیاز مشتری طراحی می­ گردد.