رطوبت­گیرهای مش پد

رطوبت­گیرهای مش پد (مش پد سیمی)

مش پد یک جدا کننده­ اینرسیال است. قطرات مایع به خاطر مومنتومشان پس بر خورد به سیم­ها از جریان گاز حامل خود باز می­مانند.

این نوع مش پد بر اساس پارمتر­های طراحی ۱۰۰% ذرات و قطرات مایع به قطر ۲ الی ۵ میکرون را حذف می­کند. دسترسی آن در هر شکل و اندازه، در یک رنج گسترده فلزی و سایر مواد وجود دارد، ضمن آتکه مشخصات مش پد طبق نیاز مشتریطراحی می­گردد.