دلیل اهمیت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب از عوامل آلودگی محیط زیست می باشند بنابراین باید در جمع آوری آن شرایط بهداشتی را رعایت کرد ودر صورت وجود شرایط تصفیه  مجددا آب تصفیه شده را به طبیعت برگرداند  یکی ازمولفه های  مهم دربررسی فاضلاب  کیفیت pH یا میزان اسیدی یا قلیایی بودن آن است . افزایش یا کاهش این مولفه در یک نوع از فاضلاب سبب رسوب، خوردگی و آسیب قسمت های مختلف تصفیه خانه یا شبکه و مجاری فاضلاب خواهد شد .

میزان تولید فاضلاب توسط اجتماعات  مختلف متفاوت می باشد در صورت ورود فاضلاب تصفیه شده ناقص به شبکه فاضلاب شهری باعث ایجاد مشکلاتی چون برهم خورن تعادل سیستم زیستی تصفیه خانه شهری می شود. بنابراین حداقل اقدام برای به حداقل رساندن بار میکروبی حاصل از فاضلاب خام یا تصفیه ناقص ،  کلر زنی حداقل کاری است که می شود در جهت کاهش خطر انجام داد.

در صورت تصفیه کافی فاضلاب بیمارستان علاوه بر رسیدن به هدف اصلی یعنی ممانعت از آسیب برای انسان و طبیعت می توان از پساپ خروجی جهت آبیاری در فضای سبز بیمارستان استفاده کرد. که این کاربردپساب خروجی در آبیاری می تواند منجر به کاهش بعضی از هزینه ها شود.

در بعضی کشور ها که بیماری های روده ای و انگلی  در آن کمتر است یا اصلا وجود ندارد تخلیه یا پمپاژ فاضلاب بیمارستانی به شبکه جمع آوری منوط بوده  و  ۹۵ %  آلودگی ها توسط سیستم های تصفیه فاضلاب پاکسازی می شوند.

تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارای اهمیت بیشتری نسبت به فاضلاب شهری می باشد دلیل این اهمیت عبارت است از :

  • مصرف حجم قابل توجهی از آب اجتماعات در بیمارستان

آب مصرفی در  بخش های نظیر اتاق عمل ، آزمایشگاه ، آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و … کیفیت خود را از دست داده و به فاضلاب تبدیل می شود

  • در نتیجه تخلیه فاضلاب بیمارستانی که دارای انواع میکرو ارگانیسم های بیماری زا و مواد دارویی و … در محیط زیست باعث ایجاد آسیب به انسان می شود. بنابراین باید از ورود فاضلاب تصفیه نشده به اب ها جلوگیری شود .