تصفیه هوازی فاضلاب

راه های مختلفی برای تصفیه فاضلاب به روش هوازی تعریف شده است که بر اساس غلظت آلاینده و سرعت جریان فاضلاب طراحی و تصفیه میگردد. در روش تصفیه هوازی ( پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی ) نقش میکروب ها و باکتری های غیر هوازی نادیده گرفته میشود و  با استفاده از اکسیژن خالص یا هوا ، تصفیه انجام می‌پذیرد. اگر در حین تجزیه مواد ، اکسیژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتریهای هوازی عمل تجزیه را شروع نموده و عمل مینماید به گونه ای که ابتدا مواد آلی ازت دار تبدیل به آمونیاک و سپس به نیترات میگردد . نیترات ها که جزو مواد غذایی بسیار مناسب برای گیاهان محسوب میشوند توسط گیاه جذب و باعث رشد بهتر آنها نیز میگردد و در صورت مناسب بودن کیفیت پساب، جریان به محیط زیست آزاد میگردد در غیر اینصورت به روش غیر هوازی تصفیه میگردد.

در تصفیه کامل هوازی، ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش BOD خواهیم داشت حال اگر این تصفیه ناقص انجام گیرد این مقدار کاهش BOD به کمتر از ۸۰ میرسد. این روش بیشتر در شهرهای متوسط و بزرگ و در مجتمع های کوچکی که به شبکه جمع آوری فاضلاب دسترسی ندارند یا زمین­ های سنگی که امکان حفر چاه های جذبی ندارند کاربرد دارد و برای تصفیه فاضلاب استفاده میگردد که علاوه بر جمع آوری فاضلاب از ایجاد بوی نامطبوع نیز جلوگیری میکند.

مرحله اول در تصفیه فاضلاب غربال گری میباشد که بصورت هوازی و به ساده ترین شکل انجام میگیرد به گونه ای که ذرات بزرگتر و دارای حجم و وزن بالا جداسازی میشود.

در مرحله بعد این مواد جدا شده وارد ته نشینی اولیه شده و ذرات، دارای وزن یا چگالی بیشتر ته نشین میشوند و بعد بر اساس حجم فاضلاب و تصفیه صورت گرفته، پساب وارد فیلتراسیون شده و بدلیل وجود اکسیژن مقداری BOD نیز تصفیه شده و جداسازی میشود.

دیگر مراحل روش هاش هوازی ، بر اساس نوع فرآیند لجن فعال و هوادهی ساده میباشد و تاثیر بالایی بر حذف مواد بیولوژیکی و مواد شیمیایی دارد. با تزریق هوا و اکسیژن به محیط پساب شرایط را برای تجزیه هوازی آنها فراهم میکنند. و فاضلاب خروجی از این مراحل به بعد میتواند به محیط زیست آزاد گردد. در تمام این تحولات اکسیژن برای تنفس موجودات زنده و همچنین سایر تغییرات و تبدیلات شیمیایی دیگر و به منظور تثبیت مواد کربنی و سولفوری بصورت کربناتها و سولفاتها لازم است .