تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به حذف مواد آلاینده از فاضلاب گفته می شود که سه فرایند فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی را شامل می شود .  فاضلاب بهداشتی انسانی زیر مجموعه فاضلاب شهری می باشد فاضلاب شهری نشات گرفته از فاضلاب خانگی، رواناب سطحی و فاضلاب اماکن عمومی و صنعتی است.در صورت توجه نکردن به تصفیه فاضلاب خطرات جدی محیط زیست و انسان ها را تهدید می کند.در صورت تصفیه فاضلاب ها می توان از خروجی آن در صنایع و آبیاری فضای سبز استفاده کرد تا از کمبود آب جلوگیری کرد. با توسعه شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین ، نیاز به احداث مجتمع های مسکونی و تصفیه فاضلاب خروجی از این مجتمع ها بیش از پیش نمود پیدا کرده است . تصفیه فاضلاب یکی از مهمترین پارامتر ها در کمک به کشورهای مختلف در جبران کمبود منابع آبی می باشد چرا که آب برگشتی از منابع تولید پساب فاضلاب می تواند در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد .

فاضلاب خانگی

پساب خانگی زهکشی آشپزخانه، توالت، ، حمام، روشویی دوش را شامل می شود. از آب خاکستری که ناشی از فاضلاب خانگی است درفلاش توالت و آبیاری گیاهان استفاده می شود. لجن فاضلاب که همان زباله نیمه جامد است یکی ازمحصولات تصفیه به شمار می رود که پیش از دفن باید به صورت جداگانه تصفیه شود.

فاضلاب صنعتی و اماکن عمومی

ازمهترین صنایع آلوده کننده محیط زیست می توان به صنایع غذایی،صنایع کاغذ و مقوا، صنایع نفت و گاز،صنایع شیشه سازی، صنایع فولاد و صنایع نساجی اشاره کرد.در کشور های پیشرفته روی فاضلاب های صنعتی قبل ازاینکه با پساب های خانگی مخلوط شود یک تصفیه اولیه انجام می شود تا از بار آلودگی پیشرفته آن کمتر شود.این فرایند اولیه به تصفیه  صنعتی مشهور است.

اختلاط آب باران و پساب

تصفیه مختلط زمانی رخ می دهد که آب حاصل از بارندگی در سامانه فاضلاب وارد شده وبا  آن مختلط می شود  برای جداسازی آب باران از فاضلاب سامانه جداگانه ای از قزن ۲۰ به بعد در جوامع شهری   ساخته می شود.که این تاسیسات سامانه نیاز به هزینه زیاد و تاسیسات بزرگ تری دارد.

تصفیه فاضلاب شامل سه مرحله می باشد که عبارتند از:

تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه و تصفیه ثالثه است همچنین  پساب ها باید بر اساس استانداردها و قواعد کشوری و محلی جمع آوری و تصفیه شود.

  • روش فیزیکی (اولیه): دانه گیری، فیلتراسیون ، آشغالگیری و ته نشینی را شامل می شود ودر آخر دفع لجن و خشک کردن را هم در بر می گیرد.
  • روش بیولوژیکی(ثانویه) : زمانی که تصفیه فیزیکی جوابگو نباشد از تصفیه بیولوژیکی جهت حذف آلایندها استفاده می گردددر این روش از یکی از هوازی یا بی هوازی یا از هر دوتای این روش ها استفاده می کند.بهره برداز تاسیسات روش بیولوژی نسبت به مرحله فیزیکی هزینه بر و همچنین به صرف انرزی بیشتری نیاز دارد.

تصفیه هوازی اساس کار دراین تصفیه رساندن اکسیژن به میکرو ارکانیسم های موجود در فاضلاب و تشدید رشد آنها است.رشد چسبیده(دیسک های بیولوژیک گردان) و رشد معلق(لجن فعال) از انواع تصفیه هوازی می باشد.

در روش لجن فعال فاضلاب با مقدار زیادی میکروب در یک تانک برای چندین ساعت نگه داشته می شود و اکسیژن کافی برای مخلوط کردن تامین می شود تاشرایط هوازی بوجود آید .میکروب ها آلوده کننده های آلی را به دی اکسید کربن وآب ،متابولیزه کرده و ضمنا مقادیر قابل توجهی میکروب سنتز می نماید.

سپس مدتی فاضلاب  ومیکرو ارگانیسم ها در یک تانک ته نشینی قرار می گیرد تا میکروب ها ته نشین شوند و دوباره به تانک تصفیه فاضلاب برگردانده شده و پساب فاضلاب نیز از تانک خارج می گردد.

در روش بی هوازی از تغییرات پیچیده میکروبی برای تبدیل آلوده کننده های اسید استیک و سپس گاز متان استفاده می شود. مکیروب های متان به آهستگی رشد کرده و از میکروب های هوازی به شرایط محیطی حساس تر هستند.

 

  • روش شیمیایی(ثالثه): این روش بیشتر در تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی کاربرد دارد. روش شیمیایی هزینه بر بوده و از لحاظ نگهداری و خرید مواد شیمیایی مناسب نیستند.این روش تبادل یون ها، انعقاد و لخته سازی را شامل می شود.

مهمترین اهداف تصفیه فاضلاب

  • تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
  • پاک نگه داشتن محیط زیست
  • تولید انرژی
  • بازیابی فاضلاب
  • تولید کود طبیعی