تصفیه فاضلاب به روش SBR

SBR مخفف کلمه  Sequence Batch Reactor می باشد برای تصفیه فاضلاب در این روش به یک رآکتور منقطع واحد نیاز می باشد  تا فاضلاب به آن منتقل شده و آلاینده آن حذف شود ودر آخر  فاضلاب تصفیه شده تخلیه شود.وجود ۲ حوض در تصفیه فاضلاب شهری به روش SBR ضروری می باشد.از روش SBR برای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی استفاده میشود  که در تصفیه  فاضلاب جریان کم یا متناوت نقش ویژه ای دارد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی به دلیل پیشرفت تکنولوژی توجه به سیستم SBR بیشتر شد  روش   SBR  تقریبا تمام مراحل فرایند لجن فعال را انجام می دهد سیستم SBR فقط در نحوه ی زمان با سیستم لجن فعال تفاوت دارد .یعنی این سیستم با طی زمان عملیات مربوط به تصفیه بیولوژیک و … را انجام می دهد . معمولا زمان ماند هیدرولیکی در سیستم SBR بین ۱۸ تا ۳۰ ساعت می باشد . سیستم SBR درای ۵ مرحله می باشد :

 • تغذیه
 • هوادهی
 • زلالسازی
 • تخلیه
 • سکون

سیستم SBR به روش زیر طراحی می شود :

 • در ابتدا مشخصات مربوط به فاضلاب ورودی و میزان کیفیت فاضلاب تصفیه شده را مشخص می کنند
 • تعدادحوضچه هارو تعیین می کنند
 • در هر دوره، زمان  مراحل پرشدن ، ته نشینی و خروجی انتخاب می کنند.
 • زمان ماند را در روش SBR را محاسبه می کنند .
 • تعداد دوره های شبانه روزی را انتخاب می کنند.
 • پمپ لازم برای انتقال فاضلاب تصفیه شده محاسبه میشود.
 • میزان اکسیژن مورد نیاز محاسبه می شود.
 • در هردوره میزان لجن تولید شده محاسبه می شود.
 • مواد قلیایی مورد نیاز ارزیابی می شود.