تصفیه فاضلاب انسانی به روش فرايند لجن فعال هوادهي مرحله اي

در اين فرايند ، رژيم جريان از نوع نهرگونه است. در ابتداي ورود فاضلاب به حوضچه هوادهي ، مواد آلي قابل استفاده براي ميكروارگانيسم ها خيلي زياد و در نتيجه نياز به اكسيژن براي اكسيداسيون مواد آلي نيز بيشتر است . ولي با گذر زمان و با عبور فاضلاب در طول حوض هوادهي مقدار بار آلي نيز كم مي شود و به اين شكل نياز به اكسيژن هم كم مي شود. پس در اين فرايند با استفاده از تغييرات لازم در نحوه عملكرد هواده هاي مكانيكي و يا ديفيوزرها ، اكسيژن لازم متناسب با نياز باكتريها در حوض بيولوژيكي تأمين مي گردد. بطوريكه در ابتداي حوض ، هوادهي بيشتر و به سمت انتهاي حوض مقدار هوادهي نيز كاهش مي يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *