تصفیه فاضلاب

در اين فرايند ، رژيم جريان از نوع نهرگونه است. در ابتداي ورود فاضلاب به حوضچه هوادهي ، مواد آلي قابل استفاده براي ميكروارگانيسم ها خيلي زياد و در نتيجه نياز به اكسيژن براي اكسيداسيون مواد آلي نيز بيشتر است . ولي با گذر زمان و با عبور فاضلاب در طول حوض هوادهي مقدار بار آلي نيز كم مي شود و به اين شكل نياز به اكسيژن هم كم مي شود. پس در اين فرايند با استفاده از تغييرات لازم در نحوه عملكرد هواده هاي مكانيكي و يا ديفيوزرها ، اكسيژن لازم متناسب با نياز باكتريها در حوض بيولوژيكي تأمين مي گردد. بطوريكه در ابتداي حوض ، هوادهي بيشتر و به سمت انتهاي حوض مقدار هوادهي نيز كاهش مي يابد.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال