تصفیه طبیعی فاضلاب

تصفیه فاضلاب,تصفیه طبیعی فاضلاب

تصفیه طبیعی به فرایندی گفته می شود که در طبیعت به طور خود به خودی و بدون دخالت انسان و استفاده از وسایل مکانیکی و یا مواد شیمیایی موجب تصفیه فاضلاب می شود. تصفیه فاضلاب در حالت هایی ممکن است رخ دهد که فاضلاب به منابع طبیعی آب در روی زمین مانند رودخانه و دریا…

جزئیات
تصفیه زیستی فاضلاب

روشهای تصفیه زیستی

روشهای تصفیه زیستی با کمک باکتریهای هوازی را می توان به سه گروه تقسیم نمود : الف ــ روشهای طبیعی تصفیه زیستی ــ این روشها براساس استفاده از قدرت تصفیه ی خود به خودی منابع طبیعی نشده به دریاها ، دریاچه ها، رودخانه ها و سرانجام منابع آب زیرزمینی. چون در این روش همزمان از…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب خانگی

فاضلاب های خانگی خالص از دستگاههای بهداشتی خانه ها مانند: توالت و دستشویی ها و حمام ها و ماشین های لباس شویی و پس اب اشپزخانه ها و یا فاضلاب بدست امده از شستشوی قسمت های گوناگون خانه تشکیل شده اند.خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت انها بسته…

جزئیات
درجه آلودگی فاضلاب

مقایسه روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب

مقادیر بدست آمده از روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب  نمیتوانند هیچگونه ارتباط دقیقی با هم داشته باشند. هر یک از سه آزمایش بی-او-دی،سی-او-دی،وتی-او-سی نمیتوانند به تنهایی تمام اکسیژن مورد نیاز فاضلاب را (تی-او-دی) تعیین نماید. بسته به نوع مواد خارجی موجود درفاضلاب نسبتا اعداد بدست آمده از سه آزمایش نامبرده متفاوت خواهد بود. به ویژه…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

اصول کلی تصفیه ی فاضلاب (پالایش فاضلاب)

تفاوت اصلی فاضلاب با آب تمیز همان فراوانی مواد خارجی و به ویژه مواد آلی در آن است. لذا هدف از تصفیه فاضلاب عبارتست از: الف – گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب. ب – اکسیداسیون مواد ناپایدار آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آنها به موادی پایدار مانند نیترات ها، سولفات ها و…

جزئیات
تصفیه فاضلابهای سطحی

فاضلاب های سطحی

فاضلاب های سطحی ناشی از بارندگی و ذوب یخ ها و برفهای نقاط بلند هستند . این فاضلاب ها به علت جریان در سطح زمین و تماس با آشغال ها و کثافت های رویی زمین و شستن سطح خیابانها و پشت بام ها آلوده شده و مقداری مواد آلی و معدنی در آنها وجود دارد…

جزئیات
تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب نساجی

فاضلاب نساجی به عنوان یکی از صنایع مهم تولید کننده فاضلاب صنعتی ، به دلیل حجم پساب صنعتی بالا و وجود عوامل مضر محیط زیستی که در ادامه ذکر خواهد شد از صنایع قابل توجه در تصفیه فاضلاب صنعتی به شمار می رود. پیشرفت و توسعه تکنولوژی در جوامع صنعتی و در حال رشد که از یک…

جزئیات
تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

بطورکلی صنایع غذایی شامل کارخانجات قندسازی، نوشابه های غیرالکلی، فرآیندهای دامی (صنایع لبنی)، صنایع گوشتی (کشتارگاه های گاو و گوسفند، مرغ) کارخانجات تولید روغن نباتی، تولید آرد و نشاسته، کمپوت، کنسرو و غیره می باشند.کیفیت فاضلاب تولیدی فاضلاب صنعتی تولیدشده در صنایع غذایی فاقد فلزات سمی و مواد غیرقابل تجزیه بیولوژیکی بوده و عموماً غلظت…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

انواع آلودگی های موجود در فاضلاب

رنگ فاضلاب – رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده عمر آن است. فاضلاب تازه داراي رنگ خاکستري است. پس از مدتی که فاضلاب گندید و کهنه شد رنگ ان تیره و سیاه می گردد بوي فاضلاب – بوي فاضلاب ناشی از گازهائی است که در اثر متلاشی مواد آلی بوجود می آید. بوي فاضلاب تازه قابل…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی

در یک تصفیه خانه فاضلاب هرگاه تصفیه مکانیکی براي کاهش آلودگی فاضلاب کافی نباشد از کار موجودات زندهای به نام باکتریهای هوازی و یا بی هوازی برای ادامه ی تصفیه فاضلاب یاری می گیرند: ایجاد محیطی مناسب براي رشد و افزایش تعداد باکتریهاي نامبرده مدت زمان تصفیه طبیعی را که ممکن است به چندین روز…

جزئیات