مبدل حرارتی

از مبدل حرارتی پوسته لوله جهت انتقال حرارت یک سیال سرد با سیال گرم استفاده می شود. همانطور که از نام آن پیداست این مبدل از یک مخزن استوانه ای شکل بزرگ (پوسته) و تعدادی لوله در داخل آن تشکیل شده است. یک سیال در در داخل لوله ها و سیال دیگر درون پوسته و بر روی لوله ها حرکت می کند. انتقال حرارت یک سیال به سیال دیگر از طریق جداره لوله ها انجام می گیرد. برای محاسبه سایز مبدل از قوانین انتقال حرارت حاکم با رعایت کامل قوانین ارائه شده در استاندارد TEMA استفاده خواهد شد و پس از طراحی اولیه، بهینه سازی جهت دستیابی به بهترین و اقتصادی ترین طراحی با رعایت کامل نکات فرایندی و مکانیکی صورت می گیرد. پوسته تحت فشار مبدل مطابق استاندارد ASME Sec.8 طراحی و ساخته خواهد شد. کلیه محاسبات تحلیل های تنش، فشار پوسته، ضخامت Tubesheet ، نازل ها، ساپورت های مورد نیاز، محاسبات باد و زلزله، Lifting Lug و فشار تست مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای موجود محاسبه و ارائه می شود.