تصفیه فاضلاب

روش های اجرایی (مصالح سازه ای)

روش های اجرایی (مصالح سازه­ای) برای ساخت این تصفیه ­خانه از چهار نوع مصالح می­توان استفاده کرد. مصالح بتنی مسلح، فولادی، کامپوزیتی و پلی­اتیلنی امروزه مهمترین مواد مورد استفاده در ساخت انواع تصفیه ­خانه ­ها هستند. برای انتخاب درست مصالح مورد استفاده در ساخت تصفیه­ خانه ­ها نکات زیر را باید همواره مورد توجه قرار…

جزئیات
روش تصفیه فاضلاب فرایند باردنفو اصلاح شده

فرایند باردنفو اصلاح شده,مقایسه فرایندهای BNR

فرایند باردنفو اصلاح شده بعد از فرایند باردنفو و پاسخگو بودن آن به حذف نیترات با قراردادن یک ناحیه بی هوازی اولیه، جهت حذف فسفات این فرایند اصلاح شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. سپس جریان مخلوط از سامانه چهار مرحله باردنفو (انوکسیک- هوادهی – انوکسیک- هوادهی) عبور می­کند که شامل ۵ مرحله     بی­هوازی-انوکسیک-…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش Bardenpho

روشهای تصفیه فاضلاب,فرایند باردنفو

در سال ۱۹۷۵به منظور حذف نیترات و افزایش راندمان حذف از تلفیق لجن فعال هوادهی گسترده و انوکسیک به همراه تعویض مراحل انوکسیک، هوادهی در این سیستم استفاده شد. روش باردنفو مركب از چهار ناحيه انوكســيك/ هوادهی / انوكســيك / هوادهی اســت. در روش باردنفو بدون اســتفاده از منبع كربن اضافى زدايش نيتروژن تا ۹۰…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش Modified Step Feed

روش تغذیه مرحله ای اصلاح شده(Modified Step Feed)

حاصل تلفیق روش تغذیه مرحله­ای و UCT، روش تغذیه مرحله‌ای اصلاح شده است. روش تغذیه مرحله‌ای اصلاح شده از جدیدترین روش های تصفیه فاضلاب بوده و در حذف مواد آلی همزمان  با حذف نیتروژن و فسفر کاربرد دارد. کارایی این روش در حذف نیتروژن و فسفر به اندازه‌ای است که اگر از این روش به…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش VPI

تصفیه فاضلاب به روش VPI

این فرآیند مشابه فرآیندهای UCT و AO می­باشد. در این فرایند، تمام مناطق مرحله بندی شده است که شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط کامل می­باشد. لجن فعال برگشتی همراه با جریان برگشتی نیتریفایر شده منطقه هوازی به ورودی منطقه انوکسیک تخلیه می­شود. مایع مخلوط حاصل از منطقه انوکسیک به ابتدای منطقه بی­هوازی برگشت…

جزئیات
روش های تصفیه فاضلاب

فرایند Modified UCT

از تلفیق روش UCT و MLE روش کارامدتری جهت تصفیه فاضلاب بهمراه حذف نیترات و فسفات به وجود آمد که به علت راندمان عالی در حذف نیترات و فسفات جهت تصفیه فاضلاب با دبی ورودی زیاد مورد استقبال قرار گرفت. در فرایند UCT باید برگشت نیترات از ناحیه  بی­هوازی به انوکسیک به نحوی کنترل شود…

جزئیات
تصفیه فاضلاب-uct

فرایند دانشگاه کیپ تاون UCT

در دانشگاه کیپ تاون آفریقا سال ۱۹۸۰ به عنوان روش کارآمد در تصفیه فاضلاب به همراه حذف فسفات با راندمان بالا معرفی گردید. که مرکب از سه واحد بی­هوازی، انوکسیک و هوازی است که با برگشت لجن فعال به مرحله انوکسیک، ورود نیترات به واحد بی هوازی محدود می­شود بدین وسیله حذف فسفر در مرحله…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش vipr

فرایند VIPR و فرایند تغذیه مرحله ای

به عنوان روش تصفیه فاضلاب به همراه حذف نیترات و فسفات معرفی گردیدکه به ترتیب از تلفیق روش انوکسیک، بی­هوازی و لجن فعال هوادهی گسترده ایجاد شد که جهت افزایش راندمان حذف فسفر از تزریق مواد شیمیایی (Acetate) استفاده گردید که با گذشت زمان مقبولیت خود را به همین علت از دست داد. فرایند تغذیه مرحله…

جزئیات
روش های تصفیه فاضلاب

فرایندA/O -فرایند AO

فرآیندA/O در تصفیه فاضلاب به عنوان یکی از ساده ترین فرایندهای تصفیه فاضلاب بهمراه زدایش زیستی فسفر مطرح گردید که به ترتیب از تلفیق روش بی­هوازی و لجن فعال هوادهی گسترده ایجاد شد که بسیار ساده و کارآمد برای جوامع کوچک می­باشد. زمان ماند ناحیه بی­ هوازی  در این سیستم بین ۵/۰ تا ۱ ساعت…

جزئیات
روش های تصفیه فاضلاب

شرکت تصفیه فاضلاب-فرایند لودزاک-اتینگر اصلاح شدهMLE

در سال ۱۹۷۳ این روش با تلفیق فرایند لجن فعال هوادهی گسترده به همراه یک مرحله انوکسیک اولیه  جهت حذف  نیترات ابداع شد. که در جوامع غربی به سرعت جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی بخصوص جهت تصفیه فاضلاب با دبی ورودی کوچک با راندمان تصفیه بالا و حذف نیترات مورد توجه قرار گرفت. در این روش…

جزئیات