پکیج تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی و مشکلات ناشی از آن اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن می­باشد. این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه­ای…

جزئیات
تصفیه فاضلاب صنعتی

روش لجن فعال متعارف

این روش یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی در تصفیه انواع فاضلاب­های بهداشتی وصنعتی است. فرآیند بیولوژیکی در این روش از نوع هوازی بوده که رشد میکروارگانیسم­ها درآن بصورت معلق صورت می­گیرد. حذف جامدات کلوئیدی در مخلوط فاضلاب توسط جذب سطحی فیزیکوشیمیایی روی توده بیولوژیکی فعال و به دام افتادن در لخته بیولوژیکی انجام می­شود. بنابراین…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

روشهای بیولوژیکی

به آن دسته از روشهایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می­شود، روشهای بیولوژیکی می­گویند. در این روشها میکروارگانیسم ­ها (بویژه باکتری ها) نقش اصلی را درفرآیند تصفیه برعهده دارند چراکه آنها با استفاده ازمکانیزم ­های درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول…

جزئیات
تصفیه فاضلاب بهداشتی

روشهای شیمیایی

در روشهای شیمیایی فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک افزودن موادشیمیایی ودر نتیجة واکنش­های شیمیایی صورت می­گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیشتر از روشهای فیزیکی می­باشد. همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره ­برداری از روشهای شیمیایی می­گردد. از این رو تا حدامکان سعی می­شود که کمتر از روشهای شیمیایی در…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب, روشهای فیزیکی

روشهای فیزیکی روشهایی هستند که درآنها از نیروهای فیزیکی برای جداسازی ذرات از جریان فاضلاب استفاده می­شود. روشهای فیزیکی به دلیل سادگی فرآیند آنها، از اولین روشهای مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بوده ­اند. همین سادگی در کارکرد سبب شده است که هزینة استفاده از آنها در مقایسه با روشهای شیمیایی  و بیولوژیکی به مراتب…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

یکی از اصلی ترین فرآيند های تصفیه بیولوژیکی هوازی، فرایند لجن فعال می باشد که در حال حاضر به عنوان متداولترین فرایند براي تصفيه بيولوژيکي فاضلابهاي شهري و صنعتي استفاده مي شود. در انواع مختلف روش های لجن فعال با هوادهی مناسب فاضلاب ورودی و ایجاد زمان ماند کافی جهت تماس میکروارگانیسم با فاضلاب ورودی،…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

بررسی کارایی مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب فرآیند های تصفیه فاضلاب

از مهمترین موضوعات مورد بررسی قبل از کاری در طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب، انتخاب فرآیند های تصفیه فاضلاب است. بهترین انتخاب در فرآیند تصفیه، معمولا پیچیده بوده و دارای عدم قطعیت در تصمیم گیری می باشد. این وضعیت برای سیستم های تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی که از تنوع بسیار زیادی برخوردار بوده، از…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تعیین سیستم بهینه تصفیه فاضلاب در مناطق گرم و خشک بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )

تصفیه فاضلاب درمناطقی که آب و هوای گرم و خشکی دارند به دلیل تبخیر زیاد و درجه حرارت بالا در بسیاری از موارد با مشکلاتی مواجه می باشد. طبق بررسی های صورت گرفته در این مورد، تصفیه فاضلاب با روش های بی هوازی ( نظیر UASP و ABR و ……. )، و ترکیب سیستم های…

جزئیات
تصفیه فاضلاب صنعتی

بررسی تجربی تصفیه فاضلاب صنعتی با سیستم جدیدی شناور سازی

در این تحقیق عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب بوسیله شناور سازی با هوای محلول، علی الخصوص در تصفیه فاضلاب های صنعتی که با سیستم پایلوت تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته است. برای نخستین بار در سیستم شناور سازی با هوای محلول ( DFA ) به جای تیوپ هواساز از فناوری هیدروسیکلونی ( سانتریفیوژی ) برای…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

فرايند لجن فعال متعارف در تصفیه فاضلاب

در فرايند لجن فعال متعارف، رژيم جريان به صورت نهرگونه بوده و فاضلاب از درون يك سري كانال هاي موازي ( معمولا ۳ تا ۵ كانال) كه در داخل حوض هوادهي ايجاد مي گردد ، عبور مينمايد. بار آلودگي فاضلاب در طي مسير عبوري به تدريج كاهش مي يابد. فرايند CAS عموماً براي تصفيه فاضلاب…

جزئیات