تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب فلز کاری-امولسيون شکن/سانتريفيوژ

اين مرحله براي تصفيه روغن هاي فلزکاري معدني و نيمه سنتتيک استفاده مي شود. در اين مرحله، حذف روغن هاي آزاد، شکست امولسيون ها و حذف روغن هاي امولسيون شده به دست مي آيد. براي جداسازي فاز آب و روغن نياز به تزريق دوز مشخصي از مواد شيميائي مي باشد. هنگامي که امولسيون شکسته شد، فاضلاب وارد سانتريفيوژ شده…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فلز کاری-تانک متعادل سازي

جهت حفظ حالت مداوم جريان از تانک متعادل سازي از جنس فولاد ضدزنگ استفاده مي شود. اين تانک داراي دو خروجي بوده که يکي براي واحد امولسيون شکن/سانتريفيوژ و فيلترهاي بستر جاذب مي باشند. هم چنين در کف اين تانک نيز يک شير خروجي ديگر تعبيه شده که براي خروج ذرات ته نشين شده در کف…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فلز کاری-فيلتراسيون

ذرات معلق موجود در فاضلاب، در مرحله تصفيه اوليه و توسط روش فيلتراسيون حذف مي شود. معمولاً مقدار ذرات معلق موجود در فاضلابکم مي باشد. اما به جهت ايجاد خوردگي در تأسيسات تصفيه فاضلاب و رسوب در واحدهاي تصفيه بايد حذف شود. براي اين منظور دو نوعفيلتر استفاده مي شود. براي براده هاي فلزي و ذرات قطبي، از فيلترهاي مغناطيسي استفاده مي شود. فيلترهاي مشبکي با قطر ۱۰۰um به آساني…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب فلزکاری

با توسعه روزافزون استفاده از روغن هاي فلزکاري سنتتيک و نيمه سنتتيک، حذف روغن اهميت کمتري يافته است. در حال حاضر حذف مواد آلي به عنوان فرآيند اصلي در تصفيه اين گونه فاضلاب ها در نظر گرفته مي شود. به طور کلي، روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب صنايع فلزکاري براي روغن هاي برپايه روغن شامل متعادل ساز جريان، جداسازي ثقلي روغن هاي آزاد،…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

کاربرد انواع فيلتر در تصفيه فاضلاب صنايع فلزي

روان کننده هاي صنايع فلزي (MWF) به طور گسترده جهت خنک سازي و روان کردن قطعات فلزي حين انجام عمليات روي آنها استفاده مي شود. ميزان مصرف ساليانه جهاني اين روغن ها حدود (۹)۱۰٭۲ L بوده و ميزان فاضلاب آن بيش از ۱۰ برابر اين مقدار مي باشد، چراکه اين روغن ها جهت استفاده بايد رقيق شوند. روان کننده هاي مصرف شده…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

واحد گندزدایی,واحد هضم لجن,تابلو کنترل و توزیع قدرت

واحد گندزدایی اگرچه وجود میکروارگانیسم­ها و به خصوص باکتری­ها در تصفیة فاضلاب نقشی اساسی را دارند ولی خروج بدون کنترل آنها از تصفیه­ خانه و ورود آنها به منابع آب پذیرنده می­تواند سبب بروز آلودگی میکروبی و بیماری­های ناشی از آن شود. به همین سبب فرآیند گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند مورد استفاده قرار خواهد…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب,واحد ته نشینی

مجموعه فرآینـدهای اتفاق افتاده در مخـزن هـوادهـی منجـر بـه تولیـد توده ­های بیولوژیکی سنگینی می ­شودکه قابلیت ته ­نشینی دارند. از این رو پس از مخزن هوادهی یک مخزن ته­ نشینی قرارداده می­شود تا بدین وسیله بتوان توده ­های تشکیل شده را ازجریان فاضلاب حذف نمود. در کف این مخزن تجهیزات مربوط به پمپاژ لجن…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

سیستم تصفیه فاضلاب,واحد آشغالگیری-پمپاژ اولیه

آشغالگیری ذرات درشت دانه معمولاً درجریانات فاضلابها وجود دارد. برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأسیسات الکترومکانیکال و گرفتگی در لوله لازم است که این ذرات درشت دانه جدا گردند. به منظور جداسازی هرگونه مواد جامد درشت که از راههای مختلف می­توانند وارد شبکه جمع­ آوری فاضلاب شود، در ابتدای سیستم یک واحد آشغالگیری پیش…

جزئیات
روش تصفیه فاضلاب

سیستم تصفیه فاضلاب,انتخاب روش تصفیه

سهم بسیار بالایی از بار آلودگی فاضلاب های بهداشتی مربوط به اجزای آلی آن می­باشد. این اجزا به سبب ماهیت خود منبع تغذیه بسیار مناسبی برای میکروارگانیسم­ها می­باشند. ماهیت آلی فاضلاب تولیدی مجموعه از یک سو و بارآلودگی آن از سوی دیگر، سبب برتری روشهای بیولوژیکی بر دیگر روشها برای انجام عملیات اصلی تصفیه می­گردد.…

جزئیات
انواع روش های ضد عفونی

کیفیت پساب خروجی مورد نظر

مطابق قوانین زیست محیطی کشور، پساب تصفیه ­خانه­ های فاضلاب باید پس از تصفیه به یکی از ۳ منبع پذیرنده تخلیه گردد. این سه منبع پذیرنده عبارت از آبهای سطحی، چاه جاذب و مصارف کشاورزی و آبیاری می­باشند. براین اساس سازمان حفاظت محیط زیست ایران جدولی را ترتیب داده است که در آن حداکثر مقدار…

جزئیات