تصفیه فاضلاب-uct

فرایند دانشگاه کیپ تاون UCT

در دانشگاه کیپ تاون آفریقا سال ۱۹۸۰ به عنوان روش کارآمد در تصفیه فاضلاب به همراه حذف فسفات با راندمان بالا معرفی گردید. که مرکب از سه واحد بی­هوازی، انوکسیک و هوازی است که با برگشت لجن فعال به مرحله انوکسیک، ورود نیترات به واحد بی هوازی محدود می­شود بدین وسیله حذف فسفر در مرحله…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش vipr

فرایند VIPR و فرایند تغذیه مرحله ای

به عنوان روش تصفیه فاضلاب به همراه حذف نیترات و فسفات معرفی گردیدکه به ترتیب از تلفیق روش انوکسیک، بی­هوازی و لجن فعال هوادهی گسترده ایجاد شد که جهت افزایش راندمان حذف فسفر از تزریق مواد شیمیایی (Acetate) استفاده گردید که با گذشت زمان مقبولیت خود را به همین علت از دست داد. فرایند تغذیه مرحله…

جزئیات
روش های تصفیه فاضلاب

فرایندA/O -فرایند AO

فرآیندA/O در تصفیه فاضلاب به عنوان یکی از ساده ترین فرایندهای تصفیه فاضلاب بهمراه زدایش زیستی فسفر مطرح گردید که به ترتیب از تلفیق روش بی­هوازی و لجن فعال هوادهی گسترده ایجاد شد که بسیار ساده و کارآمد برای جوامع کوچک می­باشد. زمان ماند ناحیه بی­ هوازی  در این سیستم بین ۵/۰ تا ۱ ساعت…

جزئیات
روش های تصفیه فاضلاب

شرکت تصفیه فاضلاب-فرایند لودزاک-اتینگر اصلاح شدهMLE

در سال ۱۹۷۳ این روش با تلفیق فرایند لجن فعال هوادهی گسترده به همراه یک مرحله انوکسیک اولیه  جهت حذف  نیترات ابداع شد. که در جوامع غربی به سرعت جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی بخصوص جهت تصفیه فاضلاب با دبی ورودی کوچک با راندمان تصفیه بالا و حذف نیترات مورد توجه قرار گرفت. در این روش…

جزئیات
روش های تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب -فرآیند PhoStrip

در سال ۱۹۶۷ این روش جهت افزایش راندمان حذف فسفر معرفی گردید که در مسیر لجن برگشتی از واحد ته نشینی به واحد هوادهی در روش لجن فعال هوادهی گسترده یک واحد بی هوازی قرار می­گیرد اما به علت بهره برداری دشوار آن به سرعت جای خود را در روشهای نوین تصفیه فاضلاب از دست…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب با قابلیت حذف نیترات و فسفات BNR

در سال‌های اخیر توجه به حفاظت از محیط زیست به ویژه جمع آوری و تصفیه صحیح فاضلاب با نگرش جدید مورد توجه قرار گرفته و همزمان با حذف مواد آلی، حذف نیتروژن و فسفر نیز از اهميت بيشتري برخوردار گرديد. با پیشرفت صنعت تصفیه فاضلاب در جهان روش‌های قدیمی توسعه یافته و روش‌های جدیدی ابداع…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب

روش بستر لجن بی هوازی با جریان روبه بالا UASB

این روش جزء مهمترین روشهای بیولوژیکی و بی ­هوازی تصفیه فاضلاب است. در این روش راکتور مورد استفاده یک نوع راکتور با جریان رو به بالا است که در آن بستری از دانه ­هایی که به شکل بیولوژیکی تشکیل یافته ­اند، نقش پرکننده را دارند. هنگامی که فاضلاب به شکل یکنواخت از کف مخزن وارد…

جزئیات
شرکت تصفیه فاضلاب

روش رآکتور بافل دار بی هوازی ABR

رآکتور ABR ، رآکتوری است که در آن ردیف هایی از بافل ها قرار گرفته تا سبب حرکت جریان فاضلاب از بالا و پایین بافل ها شود. باکتری های موجود در رآکتور براساس خصوصیات رفتار جریان ممکن است معلق مانده یا ته نشین شوند. راندمان این روش ۸۵-۷۵ % می­باشد. بنابراین استفاده ازآن در بارهای…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

روش دیسک های بیولوژیکی چرخان RBC

سیستم دیسک های بیولوژیکی چرخان  به عنوان گزینه تصفیه برای بخش هوازی سیستم انتخاب می­شود. چراکه این روش علاوه بر برخورداری از راندمان بالا در تصفیه، لجن بسیار کمتری تولیدکرده و همچنین لجن تولیدی آن تثبیت شده  خواهد بود. تولید لجن کمتر از آنجا مورد اهمیت قرار می­گیرد که مسئلة دفع لجن از مشکلات مهم…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش SBR

روش راکتور ناپیوستة متوالی SBR

موارد بسیار زیادی وجود دارد که درآنها حجم فاضلاب تولیدی بسیار کم است. در این موارد استفاده از سیستم های قبل اقتصادی نمی­باشد. چراکه در سیستم­های قبلی واحدهای هوادهی و ته نشینی بصورت مجزا احداث می­گردند. اساساین روش مبتنی بر فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که کلیه مراحل هوادهی و ته­ نشینی بصورت…

جزئیات