اهداف ساخت تصفیه خانه فاضلاب

تصفيه فاضلاب-گندزدایی به روش کلر

کلر زني اگر چه بسيار رايج است اما نياز به تجهيزات متعدد و جاگير و از همه مهمتر نقل و انتقال و کاربرد گاز خطرناک کلر دارد ايمني کامل در طراحي سيستم های ذخيره و نگهداری کلر بايستي رعايت گردد بدليل آنکه گاز کلر بسيار سمي و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان…

جزئیات
شرکت تصفیه فاضلاب آردازیست

فاضلاب چيست ؟

همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مايع ، فضولات توليد مي کنند . بخش مايع اين فضولات ، يا فاضلاب ، اساسا همان آب مصرفی جامعه است که در نتيجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع توليد ،‌ فاضلاب را مي توان ترکيبی از مايع يا فضولاتی…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب

باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهای بزرگ که خود بصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاضلاب شهری ميگردد زمينه تشکيل سيستم جمع آوری و تصفيه فاضلاب شهری امری لازم و ضروری به نظر ميرسد . در اين تحقيق سعي شده بصورت اجمالی در مورد فاضلاب و تصفيه و برگشت آن به سيستم آبرسانی نگاهی گذرا…

جزئیات
تصفیه فاضلاب رنگرزی

تصفیه فاضلاب های رنگی با استفاده از جاذب های طبیعی

رشد افزاینده جمعیت به همراه گسترش صنایع و کشاورزی مشکلات مربوط به کمبود آب را ایجاد کرده در نتیجه اهمیت تصفیه آب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه پساب ناشی از صنایع تولید کننده و مصرف کننده رنگزا به عنوان یکی از جدی ترین مشکلات زیست محیطی شناخته شده است. در فرایند…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب-برکه ها و لاگونها

لاگونها بر اساس میزان هم زدگی مکانیکی طبقه بندی می شوند . هنگامی که انرژی کافی برای هوادهی و اختلاط کامل محتویات که شامل جامدات فاضلاب می شوند ، فراهم باشد ، راکتور به نام لاگون هوازی شناخته می شود . از جریان خروجی لاگون هوازی ، جامدات را بایستی حذف کرد تا بتوان به…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

اثر مواد افزوده طبیعی روی خاصیت ته نشین پذیری لجن فعال

فرایند لجن فعال، غالبترین روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب در دنیاست . یکی از مشکلات تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، حجیم شدن لجن و در نتیجه ته نشین نشدن آن در حوض ته نشینی ثانویه میباشد . شاخص حجمی لجن ( SVI) و سرعت ته نشینی ناحیه ای (ZSV) ، معیارهای تعیین میزان ته نشین…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب-فرآیند مرغوب سازی,خشك كردن

فر آيندمرغوب سازي مرغوب سازی لجن مقدار آب لجن را كاهش نمی دهد بلكه ويژگی های فيزيكی جامدات لجن را برای تسهيل حذف آب در فرآيند های تكنيك های مكانيكی بی آب كردن در پاراگراف بعدی مورد بحث است اقتصادی نخواهد بود .لجن های نامرغوب در روش های شيميائي و فيزيكي برای مرغوب شدن لجن…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب,تغليظ كننده,بی آب كردن

تغليظ كننده تغليظ كننده لجن يك محصول غليظ شده ای را توليد می كند كه اساسا ويژگيهای مايع را حفظ می كند.تغليظ كننده ثيقل يا تغليظ به وسيله ته نشينی ساده هست فرآيند تغليظ كننده ای بطور معمول براي لجنهای شهری بكار برده می شوند. محصول تغليظ كننده ثقيل كننده های شناور را كه در…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب قابل حمل

تصفیه فاضلاب-حجم فرايند توليد

لجن بيولوژيكی توليد شده از فرآيندهای تصفيه فاضلاب ثانويه اغلب يك محتوی جامد معلق دارد كه كمتر از يك درصد وزن دارند يعني هر كيلوگرم جامدات لجن فعال با بيشتر از ۹۹كيلوگرم  آب تركيب مخلوط می شود لجنهای اوليه بيشتر تصفيه می شوند اما بطور حاشيه ای لجن ثانويه و اوليه تركيب شده شاخص  ممكن…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش روش لجن فعال متعارف

فعاليت های تصفيه لجن

پيش بينی می شود لجن های ثانويه و اوليه ممكن است كه شامل مواد قابل ته نشينی از فاضلاب خام و توليدات تركيبات ميكروبی باشد در هر صورت مواد ديگری همچنين انتقال می يابند از فاضلاب ها كه با لجن های ثانويه مخلوط می شوند نواحي سطوح بزرگ ذرات كه با لجن ها آميخته شده…

جزئیات