تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب,واحد ته نشینی

مجموعه فرآینـدهای اتفاق افتاده در مخـزن هـوادهـی منجـر بـه تولیـد توده ­های بیولوژیکی سنگینی می ­شودکه قابلیت ته ­نشینی دارند. از این رو پس از مخزن هوادهی یک مخزن ته­ نشینی قرارداده می­شود تا بدین وسیله بتوان توده ­های تشکیل شده را ازجریان فاضلاب حذف نمود. در کف این مخزن تجهیزات مربوط به پمپاژ لجن…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

سیستم تصفیه فاضلاب,واحد آشغالگیری-پمپاژ اولیه

آشغالگیری ذرات درشت دانه معمولاً درجریانات فاضلابها وجود دارد. برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأسیسات الکترومکانیکال و گرفتگی در لوله لازم است که این ذرات درشت دانه جدا گردند. به منظور جداسازی هرگونه مواد جامد درشت که از راههای مختلف می­توانند وارد شبکه جمع­ آوری فاضلاب شود، در ابتدای سیستم یک واحد آشغالگیری پیش…

جزئیات
روش تصفیه فاضلاب

سیستم تصفیه فاضلاب,انتخاب روش تصفیه

سهم بسیار بالایی از بار آلودگی فاضلاب های بهداشتی مربوط به اجزای آلی آن می­باشد. این اجزا به سبب ماهیت خود منبع تغذیه بسیار مناسبی برای میکروارگانیسم­ها می­باشند. ماهیت آلی فاضلاب تولیدی مجموعه از یک سو و بارآلودگی آن از سوی دیگر، سبب برتری روشهای بیولوژیکی بر دیگر روشها برای انجام عملیات اصلی تصفیه می­گردد.…

جزئیات
تصفیه فاضلاب صنعتی

کیفیت پساب خروجی مورد نظر

مطابق قوانین زیست محیطی کشور، پساب تصفیه ­خانه­ های فاضلاب باید پس از تصفیه به یکی از ۳ منبع پذیرنده تخلیه گردد. این سه منبع پذیرنده عبارت از آبهای سطحی، چاه جاذب و مصارف کشاورزی و آبیاری می­باشند. براین اساس سازمان حفاظت محیط زیست ایران جدولی را ترتیب داده است که در آن حداکثر مقدار…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

روش های اجرایی (مصالح سازه ای)

روش های اجرایی (مصالح سازه­ای) برای ساخت این تصفیه ­خانه از چهار نوع مصالح می­توان استفاده کرد. مصالح بتنی مسلح، فولادی، کامپوزیتی و پلی­اتیلنی امروزه مهمترین مواد مورد استفاده در ساخت انواع تصفیه ­خانه ­ها هستند. برای انتخاب درست مصالح مورد استفاده در ساخت تصفیه­ خانه ­ها نکات زیر را باید همواره مورد توجه قرار…

جزئیات
روش تصفیه فاضلاب فرایند باردنفو اصلاح شده

فرایند باردنفو اصلاح شده,مقایسه فرایندهای BNR

فرایند باردنفو اصلاح شده بعد از فرایند باردنفو و پاسخگو بودن آن به حذف نیترات با قراردادن یک ناحیه بی هوازی اولیه، جهت حذف فسفات این فرایند اصلاح شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. سپس جریان مخلوط از سامانه چهار مرحله باردنفو (انوکسیک- هوادهی – انوکسیک- هوادهی) عبور می­کند که شامل ۵ مرحله     بی­هوازی-انوکسیک-…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش Bardenpho

روشهای تصفیه فاضلاب,فرایند باردنفو

در سال ۱۹۷۵به منظور حذف نیترات و افزایش راندمان حذف از تلفیق لجن فعال هوادهی گسترده و انوکسیک به همراه تعویض مراحل انوکسیک، هوادهی در این سیستم استفاده شد. روش باردنفو مركب از چهار ناحيه انوكســيك/ هوادهی / انوكســيك / هوادهی اســت. در روش باردنفو بدون اســتفاده از منبع كربن اضافى زدايش نيتروژن تا ۹۰…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش Modified Step Feed

روش تغذیه مرحله ای اصلاح شده(Modified Step Feed)

حاصل تلفیق روش تغذیه مرحله­ای و UCT، روش تغذیه مرحله‌ای اصلاح شده است. روش تغذیه مرحله‌ای اصلاح شده از جدیدترین روش های تصفیه فاضلاب بوده و در حذف مواد آلی همزمان  با حذف نیتروژن و فسفر کاربرد دارد. کارایی این روش در حذف نیتروژن و فسفر به اندازه‌ای است که اگر از این روش به…

جزئیات
تصفیه فاضلاب به روش VPI

تصفیه فاضلاب به روش VPI

این فرآیند مشابه فرآیندهای UCT و AO می­باشد. در این فرایند، تمام مناطق مرحله بندی شده است که شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط کامل می­باشد. لجن فعال برگشتی همراه با جریان برگشتی نیتریفایر شده منطقه هوازی به ورودی منطقه انوکسیک تخلیه می­شود. مایع مخلوط حاصل از منطقه انوکسیک به ابتدای منطقه بی­هوازی برگشت…

جزئیات
روش های تصفیه فاضلاب

فرایند Modified UCT

از تلفیق روش UCT و MLE روش کارامدتری جهت تصفیه فاضلاب بهمراه حذف نیترات و فسفات به وجود آمد که به علت راندمان عالی در حذف نیترات و فسفات جهت تصفیه فاضلاب با دبی ورودی زیاد مورد استقبال قرار گرفت. در فرایند UCT باید برگشت نیترات از ناحیه  بی­هوازی به انوکسیک به نحوی کنترل شود…

جزئیات