تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب نساجی-پساب های نساجی

صنایع نساجی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب هستند. در این صنایع به علت تنوع روش های تولید، پساب مختلفی که از نظر کیفیت شیمیایی و از نظر کمیت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، تولید می گردد. صنایع نساجی از جنبه الیاف به دسته های زیر تقسیم می شوند : ۱-  صنایع نساجی استفاده کننده…

جزئیات
پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش فرايند لجن فعال متعارف

روش لجن فعال متعارفي یکی از پرکاربردترین روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های بهداشتی- انساني و صنعتی مي باشد . اين فرآیند بیولوژیکی از نوع هوازی بوده و میکروارگانیسم ها درآن بصورت رشد معلق هستند.جامدات کلوئیدی در مخلوط فاضلاب از طريق جذب سطحی فیزیکوشیمیایی روی توده بیولوژیکی فعال و همچنين به دام افتادن در لخته بیولوژیکی…

جزئیات
تصفیه فاضلاب نساجی

مراحل تصفیه پساب های نساجی

بر اساس تجربیات موجود در اکثر موارد پساب های نساجی در سه مرحله مورد تصفیه قرار می گیرند: تصفیه مقدماتی، تصفیه ثانویه و تصفیه پیشرفته.عبارت مقدماتی (اولیه) مربوط به اعمال تصفیه فیزیکی، ثانویه مربوط به اعمال تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی و مرحله سوم مربوط به ترکیب هر سه روش می باشد. باید یادآور شدکه این…

جزئیات
تصفیه پساب های نساجی

منابع اصلی آلودگی آب در صنعت نساجی

الیاف مصنوعی پشم پنبه ، مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی آهارگیری ،شستشو، رنگرزی ، کربونیزاسیون، مرسریزاسیون ،چاپ، نمدی کردن، سفیدگری ، تکمیل،رنگرزی، تکمیل چاپمواد رنگزا در نساجی یکی از فرایندهای تر می باشد و در صنایع نساجی منشا آلودگی آن فرایند رنگرزی است. رنگرزی یکی از عملیات تکمیل شیمیایی است که به سرعت در حال…

جزئیات
روش‌های الکتروشیمیایی در تصفیه فاضلاب نساجی

روش‌های الکتروشیمیایی در تصفیه فاضلاب نساجی

فرایند­های الکتروشیمیایی روش­های بسیار مناسب برای جلوگیری و تصفیه و پالایش آلودگی­ های زیست محیطی می­ باشند. در سه دهه اخیر تلاش­ های بسیاری برای ارتقا فرایندهای تصفیه با فرایندهای الکتروشیمیایی برای حذف آلاینده­ های خطرناک در محیط­ های آبی شده است. مهمترین مزیت این تکنیک­ ها سازگاری با محیط زیست است. به این دلیل…

جزئیات
تصفیه فاضلاب رنگرزی

روش­ های حذف رنگ در فاضلاب نساجی

 انعقاد و لخته سازی فرایند انعقاد با اینکه باعث کاهش جزیی رنگ از فاضلاب نساجی می­شود اما به طور گسترده­ای برای حذف رنگ و COD مورد ارزیابی قرار گرفته است. این فرایند به شدت تحت تاثیر  pH و نوع لخته سازی در طول فرایند انعقاد است. فرایند انعقاد با کاهش پتانسیل زتا در سطح ذرات…

جزئیات
تصفیه طبیعی فاضلاب

تصفیه فاضلاب,تصفیه طبیعی فاضلاب

تصفیه طبیعی به فرایندی گفته می شود که در طبیعت به طور خود به خودی و بدون دخالت انسان و استفاده از وسایل مکانیکی و یا مواد شیمیایی موجب تصفیه فاضلاب می شود. تصفیه فاضلاب در حالت هایی ممکن است رخ دهد که فاضلاب به منابع طبیعی آب در روی زمین مانند رودخانه و دریا…

جزئیات
تصفیه زیستی فاضلاب

روشهای تصفیه زیستی

روشهای تصفیه زیستی با کمک باکتریهای هوازی را می توان به سه گروه تقسیم نمود : الف ــ روشهای طبیعی تصفیه زیستی ــ این روشها براساس استفاده از قدرت تصفیه ی خود به خودی منابع طبیعی نشده به دریاها ، دریاچه ها، رودخانه ها و سرانجام منابع آب زیرزمینی. چون در این روش همزمان از…

جزئیات
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب خانگی

فاضلاب های خانگی خالص از دستگاههای بهداشتی خانه ها مانند: توالت و دستشویی ها و حمام ها و ماشین های لباس شویی و پس اب اشپزخانه ها و یا فاضلاب بدست امده از شستشوی قسمت های گوناگون خانه تشکیل شده اند.خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت انها بسته…

جزئیات
درجه آلودگی فاضلاب

مقایسه روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب

مقادیر بدست آمده از روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب  نمیتوانند هیچگونه ارتباط دقیقی با هم داشته باشند. هر یک از سه آزمایش بی-او-دی،سی-او-دی،وتی-او-سی نمیتوانند به تنهایی تمام اکسیژن مورد نیاز فاضلاب را (تی-او-دی) تعیین نماید. بسته به نوع مواد خارجی موجود درفاضلاب نسبتا اعداد بدست آمده از سه آزمایش نامبرده متفاوت خواهد بود. به ویژه…

جزئیات