تصاویر پروژه ها

تصاویر تصفیه خانه های فاضلاب و پروژه های تصفیه فاضلاب شرکت آرکا گستر

شرکت آرکا گستر، شرکت طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب صنعتی، پکیج تصفیه فاضلاب، سپتیک تانک، تصفیه آب و تصفیه هوا می باشد. امروزه با توجه به کمبود آب در سطح کشور و به منظور تامین آب سالم برای مصارف خانگی، بهداشتی و صنعتی، استفاده مجدد از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در این راستا شرکت مهندسی آرکا گستر به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و دارنده گواهینامه صلاحیت از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ایران فعالیت خود را بر تصفیه پساب‍های صنعتی و فاضلاب های شهری، تصفیه آب متمرکز نموده است. تصاویر پروژه های تصفیه فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب را مشاهده می کنیم.

تصفیه خانه فاضلاب آردازیست
تصفیه خانه فاضلاب آرکا گستر
تصفیه خانه فاضلاب آرکا گستر
تصفیه خانه فاضلاب آردازیست
تصفیه خانه فاضلاب آرکا گستر
تصفیه خانه فاضلاب آردازیست
تصفیه خانه فاضلاب آرکا گستر
تصفیه خانه فاضلاب آردازیست
تصفیه خانه فاضلاب آرکا گستر