اهداف ساخت تصفیه خانه فاضلاب

  • خروجی آب شفاف و زلال در محدوده ی آب های سطحی برای ورود به محیط زیست
  • کاهش Bod و COD یعنی کمتر از ۱۰۰mg در لیتر
  • کاربرد پساب خروجی در مصارف متعدد چون کشاورزی صنعت و …

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

بعد از مشخص شدن روش دفع پساب نهایی انتخاب  روش طراحی تصفیه خانه فاضلاب  امکانپذیر می باشد دفع فاضلاب در دریا ، رود خانه ، زمین صورت می گیرد کیفیت دفع درزمین پایین تر از کیفیت در دریا یا رودخانه می باشدبرای مثال برکه های تثبیت فاضلاب به انرژی کمتری نیازدارد  این انرژی برای استخر هوادهی معمولی و برای سیستم هوادهی ممتد در حد بیشتری می باشد. هضم هوازی نیاز به  انرژی بیشتری نسبت به هضم بی هوازی دارد استفاده از اکسیژن آزاد شده از دینتریفیکاسیون یک روش برای کاهش انرژی در فرایند های لجن فعال و هوادهی ممتد می باشد .با انتخاب صحیح تجهیزات و طراحی یک تصفیه خانه می تواند به کاهش نیاز به انرژی کمک نماید.

در هر جامعه ای فاضلاب و آلاینده هایی تولید می شود فاضلاب ها بصورت ترکیبی از آب و یا هر مایع دیگر و مواد زائد که در مناطق مسکونی تجاری و یا صنعتی تولید می شوند. این مواد ممکن است به آبهای زیر زمینی و یا سطحی نفوذ یابند. در صورت که  فاضلاب تصفیه نشده جمع شود و تجزیه نگردد باعت تولید گازهای بدبو می شود. به علاوه فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدارزیادی از میکروارگانیسم های بیماری زا است که علاوه بر رشد در بدن انسان منجربه رشد گیاهان سمی و سرطان زا می شود .با توجه به این عوامل  حذف سریع و بدون مشکل فاضلاب و آماده سازی جهت استفاده مجدد و یا دفع به محیط زیست  امری ضروری و مهم است.

 مراحلی که باید درطراحی تصفیه خانه مورد توجه قرار بگیرد:

  • تعیین کردن ماهیت فاضلاب
  • بررسی وضعیت زمین شناسی و دسترسی به انرژی
  • تعیین کردن قابلیت تصفیه
  • انتخاب راکتور مناسب
  • وجود نیروی انسانی و تجهیزات
  • انتخاب دوره طرح فرایند
  • تعیین عمکرد مورد نیاز