انواع روش شیمیایی در تصفیه فاضلاب

در تصفیه شیمیایی از مواد شیمیایی برای اکسیده کردن مواد آلی موجود در فاضلاب استفاده می شود از روش شیمیایی برای تصفیه فاضلاب صنایع استفاده می شود.عمده ترین روش تصفیه شیمیایی در فاضلاب عبارتند از :
۱) کاربرد روش های تعویض یونی (احیا)
کاربرد آن تبادل یونی به جای باکتری ها برای جداسازی ازت و نمونه هایی از این مورد می باشد.
۲) کاربرد کلرورفریک(انعقاد و لخته سازی)
مواد معلق سبک و ذرات کلوئیدی موجود در فاضلاب را به یکدیگر متصل کرده و آن ها را به لخته های قابل ته نشین و سنگین تبدیل می کند. خاک رس، سولفات و هیدرات الومینیوم ، پلی الکترولیتها و … از جمله ترکیبات شیمیایی منعقد کننده می باشد.این روش در دو مخزن جدا صورت می گیرد. از جمله مزایای این روش کاهش رنگ ، حذف کردن فلزات ،تصفیه آلاینده ها ی خطر ناک و … می باشد.
۳) استفاده از کربن فعال(جذب سطحی)
از این روش می توان برای حذف کردن ذرات که تولید کننده رنگ و بو استفاده کرد.
۴) استفاده از مواد اکسیده (اکسیداسیون)
باکتری های هوازی در فاضلاب شهری کار اکسیده کردن را برعهده میگیردو در برخی موارد برای پایدار کردن و همچنین جداکردن مواد خارجی حل شده در تصفیه فاضلاب از اکسیده کردن استفاده می شود.اکسیده کردن فاضلاب به دو روش پیشرفته و کلاسیک انجام میگیرد.
۵) بکار بردن اسید و باز برای فاضلاب های اسیدی و قلیایی(خنثی سازی)
فاضلاب های شهری نیاز به عمل خنثی سازی ندارند در روش خنثی سازی زمانی که درجه اسیدی کمتر از ۵/۶ یا بیشتر از ۵/۸ باشد مواد اسیدی یا بازی به فاضلاب افزوده می شود.
۶) بکار بردن موادی چون زئولیت(تعویض یونی)
به دلیل وجود ذرات سنگین در آب که منجر به سختی آب می شود از این روش استفاده می شود تبادل یونی روشی برای برگشت پذیری کاتیون و آنیون های موجود در آب و کاتیون و آنیون های جامد می باشد این روش باعث حذف یون های می شود.

۷) بکاربردن دامولسیفایرها در جداسازی ترکیبات نفتی(شناورسازی)
با اضافه کردن حباب های هوا به ذرات باعث چسبندگی ذرات شده و موجب شناور شدن این مواد می شود.