تصفیه فاضلاب

با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ما، تامین آب در حال حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می تواند به عنوان یکی از راه های غلبه بر مشکل کم آبی تلقی شود. صحیح ترین مورد مصرف فاضلاب شهری تصفیه شده در آبیاری مزارع و باغ های کشاورزی است . این کار مزایای زیادی دارد ولی نیاز به بررسی های متعدد تاثیرات آن روی مردم و خاک ها و محصولات کشاورزی و تعریف روش تصفیه صحیح برای دست یابی به تراز کیفی مناسب، دارد. مهمترین مزیت استفاده از فاضلاب ها در مصارف آبیاری این است که بسیاری از املاح و مواد موجود در فاضلاب می تواند بر روی گیاهان به عنوان مواد مغذی باشد. و باز از طرف دیگر این مزیت را دارند که کودهای شیمیایی کمتری مورد نیاز است. در غیر اینصورت احتمال دارند آب رودخانه ها را آلوده کنند درجه شوری فاضلاب و ترکیبات سمی آلی و غیر آلی معمولا آنقدر زیاد نیست که از استفاده آن برای آبیاری جلوگیری کند. با وجود این کنترل حضور این مواد لازم می باشد. فاضلاب باید دارای غلظت مواد معلق پایینی باشد به تراز مناسبی از ارگانیزم های بیماری زا دست یابد .روش گندزدایی و حذف مواد معلق دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مانند بسیاری عوامل بیماری زا (پاتوژن) که به ذرات جامد یا ذرات کلوئید در سوسپانسیون می چسبند . ضروری است که جامدات معلق به طور موثری به منظور اطمینان از این که فاضلاب به خوبی گندزادیی شده است، حذف گردند. حذف فسفر زمانی که لازم شود، وجود عملیات اضافی مثل ترسیب و دفع و لجن های شیمیایی اجتناب ناپذیر است.که ما بین فرآیندهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی انجام می شود .

فیلتراسیون و ته نشینی بعد از آن یا یک روش جایگزین، یک مرحله ضروری برای دستیابی به فاضلابی زلال است که گندزدایی مناسب روی آن انجام گیرد . این یک شرایط ضروری برای از بین بردن ویروس ها و پارازیت ها است که به خوبی در برابر گندزدایی مقاومت می کنند . فیلتراسیون معمولا توسط فیلترهای شنی ساده همگن یا فیلترهای نوع دو بستری . شامل مخلوط شن و آنتراسیت که حذف ترکیبات آلی محلول را در حد متعادل ممکن می کنند انجام می شود.